Meriva sr ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija

Meriva sr järjestää sosiaalisena palveluna työtoimintaa Kemissä. Kohderyhminä ovat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, vajaakuntoiset, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä muut vaikeasti työllistyvät henkilöt. Säätiö järjestää myös muuta tähän liittyvää kuntouttavaa toimintaa ja koulutusta.

Palvelut

Ajankohtaista

#meriva