Luova ja monikulttuurinen hyvinvointi - yhteisöllisesti osallistava taidetoiminta

LuovaLumot -hankkeessa kokeillaan ja kehitetään luontoon tukeutuvaa yhteisöllistä taidetoimintaa. Kehitetyt toimintamallit ja menetelmät vakiinnutetaan osaksi kuntouttavan ja kotouttavan työn käytäntöjä.

Osallistujien ja heidän lähiyhteisöjen toimintaedellytyksiä ja pärjäävyyttä vahvistetaan luontoon tukeutuvan yhteisöllisen taidetoiminnan avulla.

Hankkeen tavoitteet

  1. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

  2. Laaja-alaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja inkluusion edistäminen taidelähtöisesti ja yhteisöllisesti ympäristö- ja yhteisötaiteen keinoin erityisestä tukea tarvitsevien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa

  3. Vahvistaa asiakkaiden sekä heidän perheiden tai asiakkaan itse määrittelemän lähiyhteisön toimintakykyä, kuntoutumista ja kotoutumista luontoon tukeutuvan taidelähtöisen toiminnan keinoin

  4. Yhteisöllisen luontolähtöisen taidetoiminnan kehittäminen, toteuttaminen sekä arvioiminen niin, että se tukee osatoteuttajien asiakkaiden kuntoutumista, kotoutumista ja työelämä- ja opiskeluvalmiuksien vahvistumista ja työelämään siirtymistä

  5. LuovaLumot-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja menetelmien istuttaminen ja edelleen kehittäminen osatoteuttajien työkäytäntöihin

Hankkeen toteutus ja rahoitus

Hankkeen toteutusaika on 2.1.2023 – 31.10.2025.

Ryhmähanketta toteuttamassa ovat:

  • Lapin AMK (päätoteuttaja)

  • Luonnonvarakeskus

  • Pohjantähti-opisto

  • Meriva SR

  • Rovalan setlementti

Merivalta hankkeen työntekijöinä Monna Rovanperä ja Marko Kehusmaa.