Nuorten työpaja

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja työelämänuran löytämiseen, elämänhallinnan ja oman motivaation vahvistamiseen, toimintakyvyn lisäämiseen. Kohderyhmänä ovat enintään 28-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Näitä nuoria ovat esimerkiksi työttömät työnhakijat, toimeentulotukea saavat, henkilökohtaista tukea tarvitsevat oppilaat ja opiskelijat, koulutuksensa keskeyttäneet ja keskeytysuhanlaiset nuoret.

Tavoite

Työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille.

Lisäksi työpajatoiminnalla tuetaan nuoren elämänhallinnan taitoja yksilöllisesti sovitun määrärajan puitteissa. Nuoren kanssa selvitetään hänelle pajoissa soveltuvat työtehtävät, ja pajajakson tarkoituksena on myös selkiyttää nuoren ammatillisia vaihtoehtoja ja antaa tietoa niistä työtehtävistä, joihin hän soveltuu ja joihin hän jatkossa voisi työllistyä tai kouluttautua.

Pajatoiminnan rakenne

Nuorten työpajatoiminta on tuettua työn harjoittelua. Nuoret tulevat eri viranomaisten ohjaamina erilaisiin aktivointitoimiin kuten kuntouttava työtoiminta, työharjoittelua, palkkatuettu työ jne. Pajakoulun kehittämishankkeen johdosta myös koulutuskuntayhtymä Lappia ohjaa erityisen tuen tarpeessa olevia nuoria säätiöön pajajaksolle suorittamaan opintoja.

Pajajakson tavoitteita ovat nuoren omien voimavarojen löytyminen, itsetunnon- ja luottamuksen vahvistuminen, päivärytmien jäsentyminen sekä koulutuksessa ja työelämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen karttuminen. Pajajakson valmennus perustuu nuoren henkilökohtaiseen tavoitesuunnitelmaan, jonka päämääränä ovat nuoren mukaan avoimet työmarkkinat, ammatillinen tai lisäkouluttautuminen, tuettu työllistyminen tai vähintään tuottava suojatyö.

Nuorten työpajatoimintaa toteutetaan Meriva sr:n omissa työyksiköissä ja/tai ulkopuolisissa yrityksissä.

Nuorten pajajaksojen pituus vaihtelee toimenpiteestä riippuen 1 kk – 12 kk

Yhteystiedot:

Merja Kujala
Yksilövalmentaja/nuoret
puh. 040 7399 301

Soku

SOKU – Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen

Nuoret kohti työtä (Hanke päättynyt 31.12.2019)

https://nuoretkohtityotalappi.fi/

Yhteystiedot:

Satu Herlevi
p. 040 8655 273