Nuorten työpaja

Nuorten työpajatoiminta Meriva -säätiöllä on käynnistynyt vuonna 2010.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat tai joilla on riski jäädä työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolelle.

Tavoite

Nuorten työpajan strategiset painopisteet tulevat nuorisolaista.

1. Edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.
2. Tukea nuoren kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.
3. Tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa.
4. Edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista.
5. Parantaa nuorten kasvu ja elinoloja.

Työpajatoiminnan tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille.

Pajatoiminnan rakenne

Säätiön nuorten työpajan kokonaisuus kattaa säätiön eri työyksiköissä tapahtuvan työvalmennuksen ja työvalmennusta tukevan yksilövalmennuksen sekä ryhmävalmennuksen keinoin toteutettavat matalimman kynnyksen starttivalmennuksen (OhjaamoStartti ja MerivaStartti).

Työvalmennuksen ja yksilö/ryhmävalmennuksen suhde nuorten työpajan kokonaisuudessa määräytyy nuoren palvelutarpeen ja valmennuspalvelun kautta. Lähellä työelämää olevissa valmennuspalveluissa korostuu työvalmennuksen ja kuntouttavissa valmennuspalveluissa yksilö- /ryhmävalmennuksen roolit.

Nuorten valmennusprosessin keskeiset elementit ovat:

1. Kirjallisen valmennussuunnitelman laatiminen nuoren kanssa.
2. Valmentajien tekemät havainnot työpajan arjessa ja niiden dokumentointi.
3. Tavoitteiden saavuttamisen arviointi.
4. Seuraavan askeleen asettaminen yhdessä.

Yhteystiedot:

Mira Karhu
yksilövalmentaja/Mediapaja
projektityöntekijä KUPO-hanke
puh. 040 661 8869

Outi Hedemäki-Kantola
Nuorten palvelut
puh. 040 5432 696

Nuotti-valmennus