Kehitysvammaisille suunnatut palvelut

Ylläpidä ja edistä elämänhallintaasi osallistumalla työtoimintaan Merivan työpajoilla. Suuntaa omien valmiuksiesi mukaan valmentajan tuella avotyöhön tai tuettuun työhön työmarkkinoille

Kehitysvammaisten työtoiminta

Työtoiminta tapahtuu Meriva säätiön omilla työpajoilla. Työtoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää henkilön elämänhallintaa, estää syrjäytymistä ja antaa mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen.

Avotyöhön valmentaja intensiivijakso

Avotyöhön valmentava intensiivijakso on tarkoitettu työelämään tai koulutukseen hakeutuvalle kehitysvammaiselle asiakkaalle. Palvelun tavoitteena on työllistyminen valmentajan tuella työmarkkinoille avotyöhön tai tuettuun työhön. Jakso voi olla kehitysvammaisten työtoiminnan jatkosopimusmuoto.

Avotyövalmennus

Avotyövalmennus on tarkoitettu avotyöhön tai tuettuun työhön sijoittuneelle kehitysvammaiselle asiakkaalle. Tavoitteena on tukea pysyvää sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Meriva sr perii työosuusrahan avotyössä olevan asiakkaan työnantajalta kuukausittain. Avotyövalmennus voi olla intensiivijakson jatkosopimusmuoto.

Sopiiko palvelu minulle?

  • työtoiminta Merivan työpajoilla on suunnattu elämänhallinnan ja osallisuuden tueksi kehitysvammaisille asiakkaille
  • avotyöhön suuntaavat palvelut on suunnattu kehitysvammaisille asiakkaille, joilla on tavoitteena koulutukseen hakeutuminen tai tuettu työ avoimilla työmarkkinoilla
  • työtoimintaan osallistujalle maksetaan työtoimintarahaa, jonka suuruus määräytyy työtuntien mukaan

Palvelun sisältö ja kesto?

  • palvelu toteutuu asiakkaan omien tavoitteiden ja yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaisesti
  • Merivan työyksiköt tarjoavat monipuolisia, mielekkäitä ja valikoituja työtehtäviä, jotka suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan jaksaminen ja toimintakyky huomioiden ja toteutetaan työvalmentajien tuella
  • työtoiminnasta Merivalla on mahdollisuus tuetusti edetä ulkopuoliseen työtoimintaan
  • yksilövalmentaja tukee asiakasta yksilöllisesti prosessin eri vaiheissa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Miten pääsen mukaan?

  • ota yhteys työntekijääsi Kemin kaupungin kehitysvammapalveluissa tai Merivalle osallistumismahdollisuuden selvittämiseksi

Keneltä saan lisätietoja?

Jukka Korhonen
yksilövalmentaja
Meriva sr
puh. 040 487 1215
jukka.korhonen@meriva.com