Valmennustoiminta

Työvalmennus

Työvalmennus on suunniteltua, tavoitteellista ja työn kautta tapahtuvaa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Valmennus toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaisesti ja asiakasta tuetaan työelämässä tarpeellisten tietojen hankkimisessa. Työvalmentaja on työyksikön arjessa päivittäistasolla tukeva oman ammattialansa osaaja.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on  työelämävalmennusta tukevaa toimintaa, jossa perehdytään kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanteeseen ja tarjotaan monialaista tukea arjenhallintataitojen ja toimintakyvyn parantamiseksi. Yksilövalmennusta voidaan toteuttaa sekä yksilötapaamisina että ryhmävalmennuksena. Yksilövalmentaja on asiakasta säännöllisesti tapaava sosiaali-/ terveys-/opetusalan ammattilainen.

Seinätön valmennus

Seinätön valmennus on Merivan ulkopuolella tapahtuvaa tavoitteellista työskentelyä. Työvalmennus toteutuu tällöin työyksikössä tai työpaikalla nimetyn työpaikkaohjaajan kautta. Yksilövalmennuksesta vastaa Merivan yksilövalmentaja, joka tapaa asiakasta säännöllisesti ja on tarvittaessa joustavasti tavoitettavisaa myös tapaamisten välillä.

(Lähteet: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Outi Hedemäki)