VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa

VoL1 – Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa työpajojen asiakkaiden digitaitoja sekä tarjota valmennushenkilöstölle osaamista ja valmiuksia uudenlaisten, modernien ja digitaalisia välinteitä hyödyntävien valmennusmenetelmien omaksumiseen.

Hankkeessa rakennetaan ammatillisen etävalmennuksen malli, mikä pohjautuu opinnollistamisen periaatteisiin. Hankkeen ammatillista etävalmennusta toteutetaan vertaiskehittämistä hyödyntäen hankepaikkakuntien yhteistyönä (Rovaniemi, Kemi, Kemijärvi)

Etävalmennus toteutetaan ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden mukaisena valmennuksena. Hankkeen pilottialat / työpajat ovat puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä tutkintoon valmentava koulutus TUVA.

Hankkeen tuloksena syntyy ammatillinen etävalmennus, joka liitetään tunnistettuihin oppimisympäristöihin, jolloin etävalmennukseen osallistumisesta on mahdollisuus jatkossa saada PAIKKO-osaamistodistus. Hankkeen toiminnan myötä työpajojen työtehtäviä virtualisoidaan ja valmentajille tarjotaan koulutusta virtuaalisen etävalmennuksen toteuttamiseen työpajoilla koko Lapin maakunnan alueella.

 

Hankeaika 1.12.2021-21.8.2023