Hankkeet > KUPO-hanke

KUPO- hanke

Kulttuurit yhteisellä polulla- luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina  

Luontolähtöisen valmennustoiminnan avulla luodaan vastavuoroisen kohtaamisen mahdollistavia ympäristöjä, erityisesti huomioidaan kulttuurien välisen kohtaamisen ja integraation syventämisen mahdollisuudet luontolähtöisyydestä käsin. Tavoitteena vahvistaa hyvinvointia, työ-ja toimintakykyä ja sosiaalista kuntoutumista erilaisissa luontoympäristöissä sekä PoLut-hankkeessa kehitettyjen luontolähtöisten (Green Care) toimintamallien ja menetelmien istuttaminen ja edelleen kehittäminen osatoteuttajien työkäytäntöihin ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuviksi monikulttuurisen KUPO-ryhmänmuodostuksen periaatteilla. Kokeilemalla ja kehittämällä luontolähtöisen KUPO-toimintamallin tuottamaa osaamista tavoitellaan asiakkaiden toimijuuden ja osallisuuden lisääntymistä, hyvinvoinnin vahvistumista ja sitä kautta työ-ja toimintakyvyn parantumista. Toimintamallia rakennettaessa haetaan luontevaa ja laajempaa yhteistyötä alueella toimivien kansalaisjärjestöjen, seurojen, vapaaehtoistoimijoiden, yhdistysten, yritysten sekä työnantajien kanssa.