MERIVA SR JA LAPIN AMK SOLMIVAT KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

MERIVA SR JA LAPIN AMK SOLMIVAT KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Yhteistyö vahvistaa asiantuntijuutta ja tuo uutta osaamista osatyökykyisten avuksi.

Meriva sr:n ja Lapin ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään kumppanuussopimuksen myötä. Yhteisenä tavoitteena on kehittää erityisesti osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä ja niitä tukevia palveluja.

Meriva sr järjestää sosiaalisena palveluna työtoimintaa. Kohderyhminä ovat pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, vajaakuntoiset, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä muut vaikeasti työllistyvät henkilöt.

Merivan ja Lapin AMKin yhteistyö painottuu osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen sekä palveluiden ja valmennusmenetelmien (esimerkiksi luonto- ja taidelähtöiset menetelmät) kehittämiseen. Kumppanuus tukee myös sosiaalisesti kestävän toiminnan sekä osallisuuden edistämisen tavoitteita ja kehittämistä.

Kumppanuussopimus täsmentää yhteistyön muodot ja tavoitteet toimenpiteiksi. Konkreettisesti kumppanuus toteutuu sekä asiantuntija-, että opiskelijayhteistyössä.

Osatyökykyisten henkilöiden toimintaa ja työllistymistä tukevaa asiantuntijuutta ja osaamista vahvistetaan henkilöstön vierailuiden, työelämäjaksojen ja kouluttautumisen kautta. Kehittämistyötä tehdään myös yhteisissä hankkeissa sekä Lapin AMKin palveluliiketoimintaa hyödyntäen.

Merivan toimeksiantamat projekti- ja opinnäytetyöt sekä harjoittelujaksot tarjoavat sosiaalialan opiskelijoille mahdollisuuden kasvattaa osaamistaan ja valmiuksiaan työelämää varten. Yhteistyötä tehdään myös hoitotyön opiskelijoiden kanssa.

  • Merivan toimitusjohtaja Hilkka Halonen näkee kumppanuussopimuksen Lapin AMK:n kanssa olevan luonteva jatko jo ennestään hyvälle yhteistyölle. Sopimus tarjoaa erinomaiset rakenteet, ja hanketyön kautta myös resurssit osatyökykyisille ja työhönvalmentautujille suunnattujen palveluiden kehittämiselle.
  • Kumppanuus Merivan kanssa tarjoaa Lapin AMKin sosiaalialan henkilöstölle ja opiskelijoille ainutlaatuisen väylän vahvistaa osaamista ja osallistua osatyökykyisten mahdollisuuksien tukemiseen, toteaa rehtori Riitta Rissanen.

 

Lisätietoja

Meriva sr
Hilkka Halonen, toimitusjohtaja, p. 040 5663 447

Lapin ammattikorkeakoulu
Heidi Pyyny, osaamispäällikkö, p. 050 310 9354