Kemin kansalaistalo hanke

Kemin kansalaistalo toiminnassa

Kemin kansalaistalo on kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka, eräänlainen kemiläisten olohuone jonne kaikilla on helppoa tulla. Kansalaistalon toiminnan tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Käyttäjälähtöisyys on toimintamme pääperiaatteita ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan. Toimintamuotojamme ovat erilaiset kerhot ja toimintapajat kaikille, niin työttömille, kotiäideille, eläkeläisille kuin maahanmuuttajillekin. Tulemme tarjoamaan esimerkiksi erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä neuvontapalveluja ja järjestämään ajankohtaisia tilaisuuksia ja hauskoja retkiä. Talolle saa tulla myös vain juttelemaan ja kahvittelemaan.

Tulevaisuudessa tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua mielenkiintoisiin vapaaehtoistehtäviin omien resurssien mukaisesti.

Pyrimme myös luomaan uudenlaisia yhteistyömuotoja kolmannen sektorin toimijoiden ja julkisen sektorin välille.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaamme ja luomaan kanssamme sellaista kansalaistaloa kuin toivot. Hyviä ideoita otetaan vastaan ja lähdetään yhdessä toteuttamaan niitä!