Meriva sr on valittu mukaan Vates-säätiö sr:n "Kuntien vaikuttavat työllisyyspalvelut" -tutkimukseen. Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten...

Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vates on saanut Kunnallisalan kehittämissäätiöltä tutkimusapurahan selvitykseen, jossa tutkitaan kuntien työllisyyspalveluiden / työllisyyspalveluita tarjoavien yksiköiden vaikuttavuutta. Tutkimus perustuu case-alueilta kerättyihin tietoihin ja tarkasteltavat yksiköt on valittu Vates-säätiön taustayhteisöjen sijaintipaikkakunnilta.

Meriva sr pyydettiin tutkimukseen mukaan yhtenä taustayhteisöistä. Tutkimusaineiston keruuseen liittyen Vates-säätiön tutkija Anne Kallio on haastatellut Kemin alueen toimijoita. Lisäksi tiistaina 20.8.2019 toteutettiin Kemissä Merivan tiloissa työpajapäivä, jonka tarkoituksena oli hahmottaa alueen työlllistämispalveluiden kenttää asiakkaan näkökulmasta. Työpajapäivään osallistui työllisyyden hoidon ja muiden verkostojen asiantuntijoita Kemin kaupungin työllisyyspalveluista, Lapin TE-toimistosta, ammattiopisto Lappialta ja Merivalta. Mukaan oli kutsuttu myös kaksi asiakasnäkökulmaa edustavaa kokemusasiantuntijaa.

Kuvissa työpajatyöskentely meneillään sekä toimitusjohtaja Hilkka Halonen Merivalta, tutkija Anne Kallio Vates-säätiöltä sekä työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Kemin kaupungin työllisyyspalveluista.

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on alkuvuodesta 2020.