Sovari 2019 välitulokset Merivan työpajatoiminnasta...

Sovari on valtakunnallinen työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuuden arvioinnissa käytetty mittari, joka perustuu asiakkaiden itsearviointiin.

Valmentautujista 90 % kokee yhteishengen Merivan työpajoilla hyväksi, ja lähes saman verran kokee saaneensa riittävästi ohjausta työtehtävissä pajalla (86 %).